Χαρακτηριστικά του Gel Memory Foam in Sleep Innovations Στρώμα με ψύξη Gel Memory Foam

2022-01-19

Αφρός μνήμης gelείναι ένας νέος τύπος υλικού που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του memory foam και του gel. Ο αφρός μνήμης gel προσθέτει σωματίδια γέλης στον αφρό μνήμης για να συμφιλιώσει τη θερμομόνωση του συμβατικού αφρού μνήμης, καθιστώντας τον πιο δροσερό και καλύτερη απορρόφηση ενέργειας και τα σωματίδια γέλης θα συμπιεστούν μεταξύ τους υπό τη δύναμη. αφρός από τη συμπίεση από το σημείο δύναμης υπό τη βαρύτητα και την απώλεια στήριξης.